Spiritual Coach – Σύμβουλος Πνευματικής Ανάπτυξης

"Δεν είμαι αυτό που μου συνέβη. Είμαι αυτό που επέλεξα να γίνω." CARL JUNG

Τι Είναι και σε τι μπορεί να Με Βοηθήσει στη Ζωή μου;

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει μία σειρά συνεδριών (séance) ή μία μόνο συνεδρία Μέσα από την οποία ο ενδιαφερόμενος θα βρει πνευματική βοήθεια για μια σειρά από προβλήματα Τα οποία τον ταλαιπωρούν, χρόνια ή και προσωρινά και Το υπόβαθρο τους Είναι καθαρά πνευματικής και υπαρξιακής φύσης. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να ενδιαφερθεί για το life coach είναι απλά η ανάγκη του να μάθει τον εαυτό του να εξελιχθεί Πνευματικά και να ισορροπήσει Ή απλά να θέλει να απελευθερωθεί από τα αρνητικά του συναισθήματα. Ακόμα μπορεί μέσω του Spiritual coach να έρθει σε επαφή με τις αρχετυπικές μορφές για καθοδήγηση, ενέργεια και πνευματική ισορροπία!

Πως Λειτουργεί;

Μέσω ορισμένων πιστοποιημένων και πολύ εξειδικευμένων εσωτερικών ψυχολογικών και πνευματικών τεχνικών, προσπαθούμε να εδραιώσουμε μία επαφή με τον ανώτερο εαυτό μας να ακούσουμε την εσωτερική φωνή του, Και να αποκτήσουμε την απαραίτητη διόραση, δύναμη, γνώση Και έμπνευση, Προκειμένου να ισορροπήσουμε μέσα μας πνευματικά και ψυχολογικά. Να έρθουμε σε επαφή με το ΚΕΝΤΡΟ μας!

Έπειτα αυτή η εσωτερική αλλαγή θα μπορέσει να προκαλέσει και εξωτερικές αντικειμενικές αλλαγές στην ζωή μας. Βελτίωση στην ποιότητα επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους, λύσεις σε ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, βελτίωση σχέσεων κτλ. Επίσης μπορούμε να έχουμε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της ερωτικής μας ζωής αλλά και γενικότερα της ζωής μας Καθώς και της ψυχικής και σωματικής μας υγείας. Ηρεμία, γαλήνη και ένα αίσθημα μακαριότητας σταδιακά θα μας επισκέπτεται όλο και πιο συχνά και θα γίνεται όλο και πιο μόνιμο στη ζωή μας!

Σε Ποιόν Απευθύνεται;

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά ανθρώπους με Προβλήματα στις ερωτικές σχέσεις, άγχος, Ψυχοσωματικά, έλλειψη νοήματος στη ζωή τους, χαμηλή ενέργεια, θλίψη, αίσθημα αποξένωσης απομόνωσης από τον κόσμο, Ανάγκη για πνευματικότητα, αυτογνωσία, Έμπνευση, σύνδεση με το υπερβατικό κομμάτι του εαυτού τους, τον Ανώτερο εαυτό. Επίσης είναι πολύ χρήσιμη για άτομα τα οποία ασχοληθήκαν με life coach και δεν Είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το life coach εστιάζει περισσότερό στην αλλαγή Της συμπεριφοράς και του τρόπου σκέψης του συνειδητού μας κομματιού. Όταν όμως το πρόβλημα είναι βαθύτερο και έχει να κάνει με το ασυνείδητο τότε χρειάζεται να αποκτήσουμε μία πιο πνευματική στάση προς αυτό και να αναζητήσουμε την Λύση πέρα από τα Όρια του μικρού Και περιορισμένου εγώ μας. Ακούμε πάρα πολλά για θετική σκέψη για το ότι τα όνειρα μας μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω της πίστης σε αυτά και για την δύναμη του μυαλού. Στην πραγματικότητα όμως πάρα πολλοί άνθρωποι όχι μόνο δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους αλλά απογοητεύονται Εφαρμόζοντας κάποιες από αυτές τις τεχνικές. Αυτό συμβαίνει γιατί το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο και αφορά εγγραφές του ασυνείδητου. Το Spiritual coach αφορά άμεσα αυτούς ανθρώπους γιατί αγγίζει την ρίζα του προβλήματος που δεν είναι η συνειδητή στάση του ανθρώπου αλλά η ασυνείδητη εντολή Που λειτουργεί χωρίς τη δική τους γνώση και χωρίς το δικό τους συνειδητό έλεγχο.

Σημείωση:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το site γίνονται αποκλειστικά από εμένα χωρίς να μεσολαβεί κανένας μεσάζοντας και όχι ανώνυμα! Συνεπώς αναλαμβάνω την απόλυτη ευθύνη των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιώ σε συνδυασμό με την πολύχρονη πείρα μου και το είδος των τεχνικών ουσιαστικά μηδενίζουν κάθε πιθανότητα αποτυχίας. Παρόλα αυτά ο τρόπος πληρωμής (τμηματικά και εφόσον υπάρξουν πειστικές ενδείξεις θετικού αποτελέσματος η αποπληρωμή) εγγυάται την απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια των χρημάτων του κάθε ενδιαφερομένου..